Ratten en Raven

Beginsituatie

Er worden tweetallen gevormd. Eén kind in een rat, de ander een raaf. Alle ratten staan naast elkaar tegenover de zelfde rij raven. (twee meter tussen ratten en raven)

Het spel

Wanneer de leerkracht 'Ratten' roept, rennen de ratten weg richting hun lijn, de raven komen de ratten achterna om te tikken. Wanneer de leerkracht 'Raven' roept gebeurt precies het omgekeerde. Wanneer het lukt om te ontkomen aan de tikker krijgt een kind een punt, wanneer het lukt om iemand te tikken krijgt de tikker een punt. 

Tip

Om het spel voor kinderen uitdagend te houden kun je na een aantal keren van tegenstander wisselen.