Het thema 'Politie' is een mooi thema om het schooljaar mee te starten. Wat mag wel en wat mag niet? De regels die de politie handhaaft kan je ook de klas in halen. Dit is een mooi moment om samen afspraken te formuleren die je het hele schooljaar kan gebruiken. Ook is het stukje politiewerk goed te gebruiken in een thema zoals '112'. 

 

Doelen:

- Ik weet waar de politie voor bedoeld is: handhaven en helpen
- Ik weet dat de politie er niet alleen is om mensen bekeuringen te geven, maar vooral om mensen te helpen
- Ik weet dat wij een wijkagent hebben en dat hij/zij er is om de wijk te handhaven

boekinspiratie

woordveld

Na de startweek gehad te hebben met verschillende introducerende activiteiten, kan je ervoor kiezen om de kennis van de kinderen vast te leggen. Wat weten we al over de politie? Maak een woordveld. Dit woordveld kan gedurende het thema aangevuld worden op hetzelfde blad of een ander blad (Wat hebben we geleerd?). 

 

Ook is het leuk om een blad te maken met ideeën voor het thema. De kinderen bedenken zelf wat ze willen gaan doen. Dit kan knutselen zijn, maar ook invulling van de hoeken. De kinderen zijn op deze manier meer betrokken én het scheelt jou zoekwerk ;)

themahoek

Van de themahoek kan je een politiebureau maken. Zorg voor een 'bureau', verkleedkleding van een boef en politie met attributen zoals handboeien. Maak met de kinderen als creatieve activiteit een grote boef in een gevangenis. Dit doe je door op een groot papier een kind om te trekken en deze uit te knippen en in te kleuren. Hang een praatplaat op en eventueel een spelscript met rollenkaartjes. 

Download onderstaand bestand voor een bekeuring die de kinderen zelf kunnen uitschrijven. 

pegdolls

Pegdolls kan je als aanvulling gebruiken op de bouwhoek, themahoek, verteltafel, sensomotorische bak en meer. 

creatieve activiteiten

1. Teken jezelf als een politieagent of boef

    De kinderen tekenen met wasco zichzelf als politieagent of boef en vullen het in met
    ecoline. Om er meteen een taalactiviteit bij aan te bieden, kun je de letter 'p' van politie
    erbij laten stempelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vrij tekenen met tekst

     Laat de kinderen een tekening maken van het thema. Hier vertellen ze een verhaal 
     bij en de leerkracht schrijft het op. Dit kan natuurlijk ook met een bouwwerk, alleen
     zal je daar een foto van moeten maken waarna je het verhaal erbij kan schrijven. Lees
     de verhalen in de kring voor. Dit geeft een boost aan de creativiteit en de motivatie
     om verhalen te bedenken. 

muziek

Het leukste politieliedje is natuurlijk: 'Daar komt de politie aan!'

leuke downloads

Versje

Woordkaarten

memory

diploma