Thema Middeleeuwen

Tekstboekje

De Middeleeuwen is een interessant thema voor de midden- en bovenbouw. Het thema dat is uitgewerkt op deze pagina, is geschikt voor groep 5 en groep 6. 

Tijdens een thema wil je de kinderen zoveel mogelijk informatie meegeven uit dit tijdperk. Soms is dat best lastig, omdat je niet allemaal droge lessen wil geven over de Middeleeuwen. Daarom hebben wij een tekstboekje ontwikkeld. Je geeft een les over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over ridders en kastelen. Daar koppel je een tekst aan met allerlei vragen. In dit tekstboekje wordt gewerkt aan begrijpend lezen, technisch lezen, begrippenkennis, natuurlijk wereldoriëntatie, creatief schrijven en creatief tekenen. In het tekstboekje worden de belangrijkste onderwerpen uit de Middeleeuwen behandeld:

De Middeleeuwen algemeen, gilden en ambachten, ridders en kastelen, het leenstelsel, de standen van de Middeleeuwen, geloven in de Middeleeuwen en Middeleeuwse straffen en hekserij. 

Kenniskaarten

Kenniskaarten kan je gebruiken om het geleerde te laten opschrijven. De kinderen herhalen de stof nogmaals en hebben op papier staan wat ze die dag/week/periode hebben geleerd. Voor het thema 'de Middeleeuwen' hebben wij kenniskaarten gemaakt die aansluiten bij het tekstboekje. Je kan de kenniskaart gebruiken na een geschiedenisles, het lezen van de tekst en het maken van de vragen bij de tekst. Je kan ervoor kiezen om het klassikaal in de vullen, in groepjes op individueel. Print het één keer in A# formaat uit en laat het in het net invullen door een kind. Hang het op in de klas. Zo kan je er op ieder moment naar terug verwijzen. 

Kenniskaart: Middeleeuwen algemeen

Kenniskaart: Gilden

Kenniskaart: Ridders en kastelen

Spellingfouten in tekst verbeteren

In onderstaand bestand staan acht zinnen met allerlei spellingfouten. De kinderen zoeken de spellingfouten, onderstrepen het in de zin en schrijven de zinnen correct op. Zo zijn ze niet alleen met spelling bezig, maar ook met netjes schrijven, zinsopbouw en interpunctie. Het is een wordbestand, zodat je de eerste zin zelf nog kan aanpassen aan je eigen groep. 

Verhaal: Joris en de draak

Joris en de Draak is een verhaal dat zich afspeelt in de Middeleeuwen. De ridder Joris speelt een belangrijke rol. Het is een leuke manier om het thema te introduceren.