Thema de onderwaterwereld

De onderwaterwereld is een interessant onderwerp voor jonge kinderen. Voor vele mensen, ook volwassenen, is een groot deel van de onderwaterwereld nog een raadsel. Daarom is het voor zowel voor kinderen als voor volwassenen interessant om aan dit thema te werken. 

 

Doelen:

- De kinderen weten dat er een wereld onder water is die je niet kunt
  zien

- De kinderen leren welke dieren er in de zee leven

- De kinderen leren hoe vissen, octopussen, haaien e.d. zich voortbewegen
  en eten

- De kinderen leren dat er zowel gevaarlijke als niet gevaarlijke dieren in
  het water leven

- De kinderen leren dat er zoogdieren, vissen en schaaldieren in het water
  leven

- De kinderen leren wat drijven en zinken is en welke materialen drijven en
  zinken

 

Voorbereiding thema 'de onderwaterwereld'

inrichting van de hoeken

Themahoek

De themahoek kun je inrichten als échte onderwaterwereld. Wat je nodig hebt:

- Blauwe doeken

- Groen crêpepapier als zeewier

- Blauw crêpepapier als water

- Visjes aan een touwtje om op te hangen

- knuffels van zeehonden, vissen, haaien etc,

- Duikbrillen

 

Naast de onderwaterwereld kun je een 'kantoortje' maken waar een vissenkaart ligt, een wereldbol, een telefoon en een notitieboek. Daar kunnen de kinderen tekenen/schrijven wat ze hebben gespot onder water. 


Zie voor voorbeelden de foto's rechts. 

 

De bouwhoek

De bouwhoek kun je net zoals de themahoek versieren met blauwe doeken, groene en blauwe crêpepapier. Zie voor een voorbeeld de foto rechts. In de bouwhoek kunnen de kinderen een aquarium bouwen of een onderwatergedeelte in de dierentuin. Om de kinderen daarvoor te inspireren moet vooraf een kringgesprek worden gehouden over hoe aquaria eruit zien en wat voor dieren er samen kunnen leven en welke niet. Daarnaast kun je foto's ophangen van verschillende aquaria. 

De watertafel

Met het thema 'De onderwaterwereld' kunnen de kinderen erg leuk werken met de watertafel. Verzamel wat plastic onderwaterdieren, kleine grindsteentjes en schelpjes. De kinderen kunnen in een groepswerk een mooie achtergrond maken voor de watertafel. Deze hang je achter de watertafel. Door de watertafel op deze manier in te richten, wordt het rollenspel vergroot. Daarnaast kan het water lichtblauw gekleurd worden met een klein beetje blauwe ecoline. 

 

Zie de foto's rechts voor voorbeelden. 

Leeshoek

Als er een leeshoek in de klas aanwezig is, kun je deze opleuken in het thema door groene en blauwe stukken crêpepapier aan het plafond en eventueel de muur te hangen. Leg daarnaast boekjes neer over het thema. 

 

Zie de foto's rechts voor een voorbeeld.

Boekentips

Een aantal boeken zijn héél erg leuk tijdens het uitvoeren van het thema 'de onderwaterwereld':

- De mooiste vis van de zee

- Oh oh octopus

- De kleine walvis

- De slak en de walvis

 

Het is erg leuk om een boek voor het eerst voor te lezen in een 'knusse' opstelling. Laat de kinderen op kussentjes en kleedjes op de grond zitten. Zet een achtergrondmuziekje van de zee aan en begin met het bekijken van het boek. Wat staat op de kaft, wie is de schrijver en kan je al een beetje voorspellen waar het verhaal over gaat? Lees eventueel de flaptekst. Lees vervolgens het verhaal rustig voor, met het achtergrondmuziekje erbij. Zelf doe ik ook altijd het licht uit. 

 

Voor alle boeken is een leuke entree te bedenken en aan ieder boek zijn leuke activiteiten te koppelen. Zie voor deze activiteiten ook de themaplanning bij 'creatieve technieken'. Zie bijvoorbeeld hiernaast een vouwwerkje van de kleine walvis. Het boek 'Oh oh octopus' kun je goed gebruiken als introductie van het thema. 

activiteiten

creatieve activiteiten

1. Achtergrond voor de watertafel
  
Laat de kinderen in een groepswerk een achtergrond maken
  voor de zandtafel. De kinderen kunnen waterdieren natekenen, 
  gebruik hiervoor plastic dieren op plaatjes die ze kunnen 
  gebruiken ter inspiratie. Zie rechts een voorbeeld van een 
  achtergrond voor de watertafel. Links de zee, rechts het strand.

 

 

 

2. Een aquarium
   
De kinderen kunnen een aquarium maken. Hiervoor kan je een
   schoenendoos gebruiken en eventueel nog wat grindsteentjes. 
   Zie rechts een voorbeeld van een aquarium gemaakt door een
   kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Walvissen vouwen
   
De kinderen kunnen walvissen vouwen. Om het niet alleen een
   simpel 'vouwwerkje' te maken, kunnen de kinderen een mooie
   achtergrond met bijvoorbeeld ecoline maken en daar de walvis
   opplakken. Rechts zie je een poster waar duidelijk de stappen
   staan hoe de walvis gevouwen moet worden. Deze kun je 
   gebruiken op het bord, maar je kunt het ook zelf maken. Dit 
   helpt de kinderen enorm het zelfstandig uit te voeren. 

 

   De walvis moet de 'kleine walvis' uit het boek 'de kleine walvis'
   voorstellen. Het is leuk als dit boek eerst is voorgelezen, dan
   geeft het meer betekenis aan het werkje. 

 

   De onderstaande link verbind je door naar een website waar
   ook goed staat uitgelegd hoe de walvis gevouwen moet worden. 

Muziek

Liedje '10 kleine visjes'

Liedje: 'De kleine walvis' 

Het liedje: 10 kleine visjes, kun je gemakkelijk gebruiken om het tellen van 10 tot 0 te oefenen. Het is fijn voor de kinderen, vooral de kleuters uit groep 1, om er een beeld bij te hebben. Hieronder zie je een foto van gekleurde en gelamineerde visjes met getallen erop. Ook tot 20. De reden daarvan is dat de visjes na het leren zingen van het lied toegevoegd kunnen worden in de rekenhoek. Ook de kleuters ui groep 2 hebben dan meer uitdaging. 

Het liedje: de kleine walvis kan pas aangeboden worden als de kinderen het verhaal van de kleine walvis goed kennen. Dan begrijpen ze het lied. Dit lied is ook goed te combineren met het vouwwerkje van de kleine walvis. Veel kleuterliedjes zijn snel en hard. Dit lied is wat langzamer. Het is dan ook verstandig om daar aandacht aan te besteden. Het wordt gezongen alsof er iets verdrietigs gebeurd. Bespreek dat met de kinderen. Zo komen emoties ook aan bod. 

Taal activiteiten

Woordveld

Voorafgaand of aan het begin van het thema kun je gezamenlijk met de kinderen bekijken wat ze al weten over het thema. Maak hier een woordveld van. Vervolgens zouden de kinderen samen vragen op kunnen stellen over het thema. Wat willen ze leren? Hier kan de leerkracht het programma weer op aanpassen. 

 

Zie rechts een foto van een woordveld over het thema 'De onderwaterwereld'. Hang dit woordveld op een duidelijk zichtbare plek in de klas, zodat er op ieder moment naar verwezen kan worden. 

Versjes

versje: vis

Versje: eb

Bron: Marjan van Sluijs-Kruse

 

Bron: onbekend

Leuke downloads

Woordkaarten thema 'De onderwaterwereld'

Werkboekje 'de onderwaterwereld'