Observatieformulieren ontwikkeling

Op deze pagina vind je afvinklijsten voor de ontwikkelingsgebieden: rekenen-wiskunde, taal, sociaal-emotioneel, kunstzinnige oriëntatie, beweging en oriëntatie op jezelf en de wereld. In deze afvinklijsten staan alle doelen van het SLO. De doelen kun je aanvinken per thema die je hebt gedaan in de klas. Bepaal op deze manier aan welke doelen je veel aandacht besteed en aan welke doelen meer aandacht besteed moet worden. 

Rekenen-wiskunde - jonge kind fase 1

Taal - jonge kind fase 1

Sociaal-emotioneel - jonge kind fase 1

Kunstzinnige oriëntatie - jonge kind fase 1

Bewegingsonderwijs - jonge kind fase 1

Oriëntatie op jezelf en de wereld - jonge kind fase 1