Ravijnenspel

Beginsituatie

Leerlingen worden verdeeld over 2 gelijkwaardige groepen. Het doel van het spel is samenwerken.

Het spel

De groepen proberen het ravijn over te steken
zonder dat een van de leerlingen in afgrond (vloer) terecht komt. Om naar de overkant te komen moeten leerlingen elkaar helpen en vanaf het begin/onderweg bepaalde voorwerpen meenemen naar de finish. 

Leerkracht is vrij om andere materialen te gebruiken. Het spel kan op veel verschillende manieren gespeeld worden. 

Om het spel lastiger te maken kan ervoor gekozen worden om zonder geluid naar de overkant te moeten. Kinderen kunnen zo niet verbaal samenwerken.