Trefbal met Levende Pionnen

Beginsituatie

Een veld met een middenlijn, 2 achterlijnen en twee banken achterin per vak. De kinderen worden in 2 gelijke groepen verdeeld. De drie levende pionnen van de groepen gaan op de banken staan.

Het spel

De ballen worden in het veld gegooid, de groep die de bal kan pakken mag beginnen. De bedoeling is er zoveel mogelijk van de andere groep af te gooien, dit geldt evenzeer voor de pionnen. Wanneer een pion af wordt gegooid kan een speler van het andere vak weer mee doen. Wanneer de pion de gegooide bal vangt telt dit als een vangbal en is de werper af. Kinderen die af zijn gaan op de bank naast hun eigen veld zitten. Bij vangbal van een pion of het afgooien van een pion mag een speler terug zijn vak in. Het spel wordt gewonnen als er geen kinderen meer in een vak staan (de pionnen vallen hier niet onder).