Vrije studiepunten Pabo Haagse Hogeschool

Meestermagazijn.nl is een website/database met als doel (toekomstig) leerkrachten elkaar te laten inspireren met lesideeën. Een breed aanbod van lesideeën helpt leerkrachten bij het ontwerpen van eigen lessen en kan voor tijdwinst zorgen. 

Opdracht

Het ontwerpen en delen van zelfontwikkelde lessen en lesmaterialen. Bijvoorbeeld lesideeën buiten de methode om, zelfgemaakte werkboeken, zelfbedachte knutsels etc. Het lesmateriaal mag in de vorm van een duidelijke beschrijving. Bij een beschrijving moet er wel voor gezorgd worden dat de (toekomstig) leerkracht die jouw les graag wil geven de beschrijving begrijpt. Denk bij het delen van jouw les aan copyright wetten; gebruik geen bestaande werkboeken, werkbladen, etc.  Door het delen van zelf ontworpen lesmateriaal ontwerp je een stuk van de gratis database van Meestermagazijn voor (toekomstig) leerkrachten in het basisonderwijs.

eisen Lesmateriaal

Jouw zelfontworpen lessen moeten aan een aantal eisen voldoen:
-Een duidelijke beschrijving van jouw les(materiaal).
-Er wordt rekening gehouden met de belevingswereld van het kind.
-Beschrijving van benodigde materialen.
-Je hebt jouw les gegeven en door te reflecteren jouw les waar nodig aangepast. 

Vorm

Jouw les wordt weergeven in de vorm van een webpagina op www.meestermagazijn.nl waarop jouw naam wordt vermeld natuurlijk. Zo is deze webpagina te gebruiken als bewijs voor het verslag van je vrije studiepunten.  

Competenties

Tijdens het delen van jouw lesmateriaal met medestudenten en met collega’s uit het werkveld werk je aan de volgende competenties:
-Pedagogische competentie:
  -De student(e) kan zijn/haar onderwijs uitleggen en verantwoorden.

-Vakinhoudelijke competentie:
  -De student(e) is bekend met verschillende leer- en onderwijstheorieën en onderwijsarrangementen  
   voor het jonge en oudere kind en weet deze in de praktijk te brengen.
  -De student(e) ontwerpt leeractiviteiten die voor de leerlingen uitvoerbaar zijn.

-Organisatorische competentie:
  -
De student(e) organiseert het onderwijs in zijn/haar groep zodanig dat hij/zij ruimte heeft om op
   meerdere niveaus te differentiëren.

-Competent in het omgaan met collega’s:
  -De student(e) introduceert ‘vernieuwende’ activiteiten die aansluiten bij school.

Urenregistratie

Uitgaande van de tijd die het ontwerpen van een les kost wordt gerekend met een gemiddelde van 1:30 uur. Voor het reflecteren van gegeven lessen wordt een gemiddelde genomen van 30 minuten. In totaal wordt voor het delen van een les dus 2 uur gerekend. De geschatte tijd die besteed wordt aan contact met Meestermagazijn.nl is in totaal één uur in de vorm van mailcontact.

Meer informatie?

Voor vragen of contact kun je ons altijd bereiken door te mailen naar info@meestermagazijn.nl.